fbpx

Informatie voor het weggooien van batterijen

In verband met de verkoop van batterijen of bij de levering van apparaten die batterijen bevatten, zijn wij verplicht om het volgende onder uw aandacht te brengen:

Als eindgebruiker bent u wettelijk verplicht gebruikte batterijen in te leveren. U kunt oude batterijen, die wij aanbieden of aangeboden hebben in ons nieuwe batterij assortiment, gratis aan ons verzendmagazijn (verzendadres) retourneren. De symbolen op de batterijen hebben de volgende betekenis:

Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak betekent dat de batterij niet mag worden weggegooid met huishoudelijk afval.

Pb = Batterij bevat meer dan 0,004 gewichtsprocent lood

Cd = Batterij bevat meer dan 0,002 massaprocent cadmium

Hg = Batterij bevat meer dan 0,0005 procent massa’s Mercurius.

Let op de bovenstaande instructies.

myHummy